Lego education story starter

november 23, 2017

Dankzij onze ouderraad kunnen de kinderen op onze school zich ontplooien tot fantastische schrijvers.  Door de aankoop van lego education story starter zijn er al heel wat groepjes die samenwerkten om te komen tot een verzonnen verhaal.  Het materiaal biedt de kans om kinderen te stimuleren en zich verder te ontwikkelen in hun schrijftalent!  Ook samenwerken, overleggen en ICT komen hier sterk aan bod.
Liemke was zelfs zo enthousiast dat ze thuis ook haar eigen lego scène bouwde en er een verhaal bij bedacht!

Dank u wel ouderraad voor dit mooi materiaal, zowel kinderen als leerkrachten zullen er plezier aan beleven!