Meten van fijn stof op onze school! Airbezenproject 2017

maart 30, 2017

WP_20170330_002

Goede gezondheid begint bij propere lucht.

AIRbezen 2017 heeft de volgende doelen:
– sensibiliseren van de deelnemers aan dit project rond de luchtvervuilingsproblematiek in hun onmiddellijke leefomgeving.
– Het inschatten en in kaart brengen van de ruimtelijke verspreiding van de verkeersgerelateerde luchtverontreiniging aan de hand van bladeren van aardbeienplantjes, verspreid over Oost-Vlaanderen.
– Aanzet tot het in kaart brengen van de impact van fijnstof op de gezondheid.

Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare groep wanneer het gaat over fijn stof. Het project AIRbezen kan een stimulans zijn om werk te maken van schone lucht in de schoolomgeving. Daarom kan er in de klas ook gewerkt worden met het educatief pakket ‘Luchtverontreiniging’ gericht naar 9- tot 11-jarigen. Het helpt om de onzichtbare problematiek van fijn stof op een begrijpelijke manier aan kinderen uit te leggen. Bovendien biedt het middelen aan om na te denken over de eigen invloed op luchtkwaliteit en de oplossingen die voorhanden zijn. Dit pakket vindt u online terug op: http://properelucht.be/educatie.