Startviering op de lagere school

september 03, 2020

De kinderen en leerkrachten van het derde en vierde leerjaar bereidden voor de hele lagere school een mooie startviering voor. Deze ging over de geluksvogels, ons jaarthema. Er waren mooie liedjes en toepasselijke tekstjes. Om praktische corona-redenen lieten we de viering buiten doorgaan, gelukkig waren de weergoden ons nog gunstig gezind.