Labo

oktober 14, 2018

Dinsdag kwam een expert naar de klas om uitleg te geven over afvalverwerking. We leerden heel wat bij over wat er allemaal met ons afvalt gebeurt. We beloofden plechtig om wat minder afval te maken en meer zorg te dragen voor onze natuur.